Bijbelstudiekring

Iedereen is van harte welkom op de Bijbelstudie avonden!
De bijbelstudiekring vergadert als regel om de 14 dagen op woensdag.
Volgens het rooster bespreken we dan een onderwerp uit de bijbel aan de hand van een boekje en/of schets.

Iemand heeft die avond de leiding en behandeld het afgesproken onderwerp. In een zelf gekozen vorm. ( inleiding, stukje van een preek, vrij onderwerp enz.)
Wij proberen er voor elkaar te zijn, gesteund door Gods woord, in alle omstandigheden.

Het is een fijn om met elkaar over God zijn woord, ons geloof in Hem te praten.

Wilt u meer informatie? U kunt dit aanvragen door contact op te nemen met de scriba.