Kidscrew

De kidscrew bestaat uit kinderen van groep 5 t/m 8.

We komen eens per maand op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur bij elkaar in ons kerkgebouw.

Hier geven we op een speelse wijze de kinderen iets mee van het christelijk geloof.

Dit doen we door spellen met een bepaald thema (gekoppeld aan een bijbeltekst), af te wisselen met bijbelstudie.

De leiding bestaat uit 4 vaste vrijwilligers.

Wees welkom als je in groep 5 t/m 8 zit, neem ook gerust een vriend of vriendin mee.

Wilt u meer informatie? U kunt dit aanvragen door contact op te nemen met de scriba.


Gedragscode Veilig Jeugdwerk NGK Middelharnis

De gemeente van de NGK Middelharnis vindt het belangrijk dat haar (vrijwillige) medewerkers (jongerenwerkers, mentoren, clubleiders, enz.) die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze jeugdwerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer men zich inzet voor het jeugdwerk vragen wij om deze gedragscode te ondertekenen. Voor meer informatie kunt u deĀ brochure bekijken en onze omgangsregels binnen het jeugdwerk in onze kerk.