Mentoraat

Voor de jeugd van de middelbare school (12 t/m 17 jaar) wordt er mentoraat georganiseerd.

Het mentoraat heeft twee belangrijke doelen. Het eerste is samen op zoek te gaan naar wie God voor ons is en wat Hij in ons leven betekent. Het tweede doel van het mentoraat is de jeugd aan elkaar en aan de overige gemeenteleden te verbinden door het bieden van een gezellige en vertrouwde omgeving waar ruimte is voor vragen en waar iedere jongere zichzelf kan zijn.

We komen samen in de kerk en behandelen in twee verschillende groepen (onder- en bovenbouw) een thema uit de lesmethode die we gebruiken. Aan het eind van ieder thema organiseren we, in samenwerking met de dominee, een projectdienst waarin het besproken thema een belangrijke rol speelt.

Daarnaast organiseren we regelmatig andere verbindende activiteiten zoals bijvoorbeeld een avondje bowlen, film/spelletjesavond bij een van de jongeren thuis of een lekkere strand /boswandeling en gaan we aan het eind van ieder mentoraatsseizoen een weekend met elkaar op kamp.

Wilt u meer informatie? U kunt dit aanvragen door contact op te nemen met de scriba.


Gedragscode Veilig Jeugdwerk NGK Middelharnis

De gemeente van de NGK Middelharnis vindt het belangrijk dat haar (vrijwillige) medewerkers (jongerenwerkers, mentoren, clubleiders, enz.) die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze jeugdwerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer men zich inzet voor het jeugdwerk vragen wij om deze gedragscode te ondertekenen. Voor meer informatie kunt u deĀ brochure bekijken en onze omgangsregels binnen het jeugdwerk in onze kerk.