Gebedskring

Broeders en zusters,

Als gebedskring komen we eens per maand samen om met elkaar te bidden voor onder andere het mentoraat en het jeugdwerk in de gemeente. Dat is de reden dat we op maandagavond samen komen, tegelijk met de mentoraatsavonden. We danken en bidden daarnaast voor de gemeente en de wereld, voor vreugdevolle en verdrietige momenten in ons leven. Je bent van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen. Je kunt met ons mee bidden of zelf een gebed uitspreken. Tijdens de avond lezen we een stuk uit de bijbel, luisteren we een lied of we lezen een stukje uit een dagboekje. We bespreken als groep de persoonlijke en via de mail aangedragen gebedspunten. Daarna brengen we onze gebeden en dankzegging voor Gods troon. Ook op dankdag en biddag houden we in de kerk een open gebedskring avond. De data en (wisselende) plaats vind je op Scipio.

Wilt u meer informatie of heeft u gebedspunten? U kunt deze doorgeven via de scriba.