Dresscode voor een hemels feest

NGK Middelharnis https://ngkmiddelharnis.nl

Geliefde gemeente,

Wie kent dat niet: themafeesten! Dan krijg je een uitnodiging met een dresscode. Je moet je kleden naar dat thema om zo de feestvreugde te vergroten. Thema’s als the eighties, wild-west, white, gold enzovoorts moeten de gasten zo gek maken om zich als een stel gekken te kleden.

Je hebt ook een officiële dresscode voor de wat meer serieuzere feesten. Als je een gala hebt dan ga je niet in je Elvis-kostuum en als je naar de koning gaat, dan kleed je je helemaal officieel. Dan koop je gerust een nieuwe jurk of een nieuw pak.

In sommige kerken heb je ook een dresscode.Hier op het eiland hebben we behoorlijk veel kerken met dresscode. Vroeger in onze kerken ook. Wel in mijn jeugd. Als daar thuis in de gezinnen discussie over was dan had je twee meningen. De ene vader zei dan tegen zijn of haar kinderen: als de koning op bezoek zou komen, zou je dan dit aantrekken? Nu kom je op bezoek bij de hemelse Koning, hoeveel te meer kleed je je dan niet netjes? Op je zondags gaan betekende je netste outfit.

Weer anderen zeiden: God wil dat je komt zoals je bent. Ik kom gewoon als mezelf. Voor velen is de zondag een ware bevrijding van al die officiële zakenkleding. Twee meningen over de zondagse dresscode. Welke is nu waar?

Paulus en Petrus zouden waarschijnlijk zeggen: geen van beide. Het gaat niet allereerst om je kleding maar om je hart. Waar God naar kijkt is niet je uiterlijke voorkomen, iets waar wij als mensen ons vaak op blindstaren. God zoekt jou! Daar gaat deze preek over. Met Paulus heb ik de volgende titel boven de tekst geschreven:

Dresscode voor een hemels feest!

Paulus zegt ergens eerder in zijn brief dat we uitkijken op een prachtige toekomst. Kol 1:5

Kolossenzen 1:5 NBV

[…] U hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie

Kolossenzen 1:12 NBV

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.

Er wacht een feest waarin wij voorgoed samen zullen zijn met God. Dat dit groots is blijkt wel uit de vage omschrijvingen die Paulus geeft. Het is niet te omschrijven hoe het zal zijn dat God weer onder ons zal wonen, dat zijn liefde, waar hier op aarde nog zo’n honger is, ieder mens zal vervullen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn. God zal onder ons wonen en dan zal de vrede die Jezus heeft gebracht voor altijd onder ons wonen.

Vandaag heb je de uitnodiging al in je zak! Niet omdat je het verdiende, maar omdat Christus die weg voor ons gebaand heeft. Laten we ons richten op de dresscode om goed voorbereid op weg te gaan naar dat feest:

Dresscode voor een hemels feest!

  • Een dresscode is niet vrijblijvend
  • Waar verkrijgbaar?
  • Het siert ieder mens
  • Wanneer ben ik klaar?

Niet vrijblijvend

Het eerste wat ik wil meegeven is dat Paulus ons opdraagt om die hemelse kleding aan te doen. In Kolossenzen 3:12 staat er immers:

Kolossenzen 3:12 NBV

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Blijkbaar is ons hart niet als vanzelf goed gekleed. Anders was er ook geen reden om je om te kleden. Paulus benoemt in zijn brief wat er aan de hand is met ons:

Kolossenzen 2:13 NBV

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold.

Van nature is ons hart gekleed niet met de liefde en vrede met God, maar juist in strijd met Gods wil. Wij leven voor ons eigen feestje. Ons hart kleed zich normaal gesproken niet met innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld, vergevingsgezindheid. Ons leven draait vaak zonder God om ons eigen leven. Mijn feestje is vaak waar het om draait. Het is mijn tijd, mijn agenda, mijn hobby, mijn schooltijd, daar hoort niets bij dat niet leuk is en niet past bij mijn plannen.

Ook onze samenleving wordt verstikt door misleidende overtuigingen. Zo worden we hier misleid met de gedachte dat je waarde afhangt van je uiterlijk. Hoe jij eruit ziet bepaalt je succes of vrienden. Kleding maakt de man en zeker ook vrouw! We hebben een ladder van het schoonheidsideaal. Vrouwen moeten aantrekkelijk zijn. Bijna elke reclame bevat vrouwen waarmee het beeld ontstaat dat vrouwen maar vooral mooi moeten zijn en dat dit het enige is wat telt. Sexy en gewillig.

Maar ook mannen wordt voorgehouden er toch afgetraind uit te zien. Als je er zo uit ziet, nou dan ben je succesvol. Dan ben je er! Hoeveel energie wordt er niet besteed aan sport en kleding en het jezelf presenteren en vergelijken? Is dat ook niet het succes van vele vloggers op YT. Gaat dat niet over de perfecte lifestyle? Is het aantal volgers niet je succes?

Ons uiterlijk draait daarmee om onszelf. Toen ik hier met de mentoraatsgroep over doorsprak verraste mij hun opmerking dat het hun (nog) niet interesseert. Nog helemaal verbaasd van zo’n mooie uitspraak, vroeg ik door waar het hun dan wel om ging. Nou zo zeiden ze: dat je er normaal uitziet. Voor velen vast een herkenbaar motief. Maar normaal gevonden worden is precies hetzelfde als willen opvallen. Je laat je leiden door wat anderen van je vinden. De groep vindt iets normaal en abnormaal en daaraan probeer je te voldoen. Andere mensen hebben macht over jou, maar wat God van je vindt doet er minder toe.

Dit voorbeeld van ons uiterlijk is er maar één. Het illustreert wat er binnenin ons leeft. Dat er zoveel aandacht naar ons uiterlijk gaat is één van de misleidende verhalen in de wereld dat je bent hoe jij je kleed, hoe anderen jouw waarderen. Onze overmatige aandacht voor ons uiterlijk verraadt dat in ons hart een grote angst leeft om er niet bij te horen. Wij zijn als de dood dat we er alleen voor staan, en daarom willen we graag in het hier en nu erbij horen. Het is wel gericht op de bevestiging van anderen, maar het draait dan ook om de goede mening over jou van andere mensen. Daarom zegt Paulus tegen ons, kleed je naar de hemelse dresscode want vanuit jezelf vertrouw je op je eigen inzichten en niet op de hemelse. Maar wie op zichzelf vertrouwt komt het feest niet binnen. Dat brengt mij op een tweede gedachte:

Waar verkrijgbaar?

Paulus draagt ons op om ons te kleden met de hemelse dresscode. Kleed je voor het feest van de eeuwigheid. Maar waar vindt je die kleding? Moet je dan gewoon even oefenen in goedheid, medeleven, geduld en vergevingsgezindheid?

Iemand schreef dat het begint met doen alsof, en uiteindelijk zul je het zijn. Een ander zei dat dit niet werkt. Wie gaat doen alsof speelt eigenlijk toneel. Dan ga je naar een gemaskerd bal.Je verhult je achter een masker. Je probeert niet altijd haantje-de-voorste te zijn, je probeert niet meteen je broertje uit te schelden als hij niet opschiet enzovoorts, maar hoewel het een goede poging is, in je hart ben je wel jaloers en boos en dus onveranderd. Je speelt toneel, doet alsof.

Weet je waarom het niet werkt door te doen alsof? Petrus zegt dat het om jouw hart gaat. Ons hart dat is wie je bent. Die kan je wel verstoppen achter nette kleding, zoals we dat vaak ook doen, maar het maakt je geen ander mens. Je kent vast  wel voorbeelden van jongeren die thuis zo beleefd zijn, maar op school de brutaalste, of omgekeerd naar de buitenwereld keurig maar thuis knorrig en egoïstisch.

Maar ook volwassenen zijn soms goed in zich beleefd voor te doen terwijl ze eigenlijk beleefd zijn om daarmee hun zin gedaan te krijgen. Je bent slechts aardig omdat je iets wilt niet omdat je om de ander geeft.

Dus gewoon doen alsof je die kleding van God al aan hebt is niet het middel. Hoewel het de wereld vast mooier zal maken als we hier op de wereld helemaal zouden gaan voor innig medeleven, goedheid enzovoorts. Punt is echter dat we dat niet doen omdat ons hart niet veranderd is.

We hebben hier te maken met  hemelse kleding. Hemels, dat betekent het komt niet van de aarde. Het komt uit de hemel. Het komt van God vandaan, sterker nog het is wie God is.  En dat is goed nieuws! We pakken nog een keer Kolossenzen 3:12, er staat

Kolossenzen 3:12 NBV

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Het begint helemaal niet bij ons! Wat hier staat is eigenlijk dit: omdat God je heeft uitgenodigd om voor eeuwig bij Hem te leven, omdat Hij van je houdt is het belangrijk dat je je kleed met de hemelse dresscode. Gods kleding is de liefde. Hij herstelt in Jezus de relatie tussen Hem en ons. Jezus heeft iets heel belangrijks gedaan! Hij heeft al onze vieze kleding uitgedaan en die kleding met hem aan het kruis vernietigd. Onze vuile kleding is uitgedaan en vernietigd. Maar hij laat ons niet in ons blootje staan maar kleed ons met nieuwe kleding. Die hemelse kleding is niemand minder dan Jezus zelf. Al die kledingstukken die Paulus noemt zijn kledingstukken die Jezus zelf belichaamt.

De hemelse dresscode aandoen begint met geloven wat Jezus voor jou heeft gedaan. Voldoen aan de hemelse dresscode is ontvangen wat Jezus voor jou heeft gedaan. Jezus leeft zo intens mee met jou dat hij afdaalde naar de aarde om jouw zonden te vergeven. Jezus was zo vol van goedheid dat zelfs onze slechtheid Hem niet wegjoeg. Jezus was zo bescheiden dat Hij de voeten waste van zijn leerlingen en het kruis droeg voor jou, Jezus is zo zachtmoedig dat hij mensen niet veroordeelde maar vrijsprak. Jezus vergeeft. De hemelse Kleding gaat over Jezus! En al die eigenschappen worden samengebonden door wat Paulus in vers 14 zegt: de band van de liefde. Het is de liefde die ons verandert! Het enige wat je kan doen om aan de hemelse dresscode te gaan voldoen is te vertrouwen dat God doet wat Hij belooft. Dat je zijn geliefde kind bent, dat je uitgenodigd bent voor het feest waarin er voor altijd vrede zal zijn.

Is dat moeilijk om te geloven? Ik vraag je: waarom geloof je wel die misleidende boodschap dat je bent wat je kleed? Maakt het echt uit of je een overhemd van 30 euro of eentje van 100 draagt? Maakt je dat dan ineens meer waard? Is het echt zo dat een hoger salaris betekent dat je als mens meer waard bent? Nee natuurlijk niet, uiteindelijk gaan beiden een keer sterven, dan neem je niets mee. Het is niet houdbaar. Er is één Iemand die voor altijd houdbaar is, die altijd bestaat en je uitnodigt op Hem te vertrouwen, dat is God de Vader die door Christus ook jou Vader heet. Doe dan de vieze kleding uit waarin je je eigen feestje probeert te maken, en ga naar Jezus die je hemelse kleding geeft. Dat brengt mij op de volgende gedachte:

Deze kleding siert ieder mens

Jezus siert ieder mens! Wie door Jezus wordt aangekleed verandert!

De jongeren hebben nagedacht over wat die kleding dan is en hoe we eraan komen. Zij hebben dat uitgewerkt door een motto te verzinnen rondom een van de woorden. Daarin komt mooi tot uitdrukking dat we niet zo worden door harder ons best te doen, of te doen alsof, maar door naar Jezus te kijken. Wat heeft Jezus voor mij gedaan? Hij verandert mij.   Jezus heeft ons gered, er is geen dood en de zonde heeft zijn kracht verloren.

  • Martijn en Nout: God leeft zoveel met ons mee dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, hoeveel leef jij met een ander mee?
  • Jasper en Thomas: Een christen weet dat God zelf oordeelt, wees daarom zachtmoedig, Hij heeft jouw oordeel niet nodig
  • Anneloes, Josefien en Thamar: Wees bescheiden want we hebben de uitnodiging voor Gods feest niet verdiend maar gekregen door en voor Jezus
  • Luuk en Chris: Gods geduld met jou is tot het einde maar hoeveel geduld heb jij met een ander?

De jongeren hebben hier heel goed verwoord waar het om gaat. Wil je van je vuile kleding afkomen? Kleed je dan met wat Jezus heeft gedaan. Doe Jezus om is wat ze eigenlijk zeggen. Hij heeft voor ons de eeuwige vrede met God en mensen vastgelegd. Daarvoor heeft Hij geleden en is Hij gestorven. Hij heeft vrede gesloten om een nieuwe toekomst te beginnen. Daarvoor is Hij opgestaan. De hemelse dresscode krijg je door in alles op Jezus te blijven vertrouwen.

En dat brengt mij nog tot één gedachte

Wanneer ben ik dan klaar?

Nooit in dit leven. Daar kan ik kort over zijn. Leren vertrouwen op Jezus dat is een wandeltocht waar we een leven voor nodig hebben. En zelfs dan zijn we nog niet klaar. Maar het goede nieuws is dat je daar niet over in hoeft te zitten. God is aan het werk. Hij maakt af wat hij begonnen is. Wat wij hier in de gemeente moeten doen is elkaar blijven versterken in de liefde van God. Zodat we de goede kant op kijken: omhoog waar Jezus is en al zijn schatten van leven op ons wachten. Het brengt mij ten slotte bij het laatste boek uit de Bijbel: dat boek dat ons zoveel vertelt over het hemelse feest.

Jezus zegt dan:

Openbaring 3:5 NBV

Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.

Overwinning is hier niet: jij die zo goed hebt geoefend. Overwinning is wel: heb jij Jezus tot het einde toe laten werken aan jouw hart. Dan zal je op het einde volmaakt zijn, witte kleding dragen, dat is puntgaaf, zonder smetje, zonder viezigheid. Een nieuw wit kleed, die Jezus je omdoet. Wil je overwinnen? Begin dan elke dag met wat Jezus voor jou heeft gedaan. Ga naar je hemelse kleermaker die alles nieuw maakt.

Amen