Vrede begint bij jezelf: kom tot de Vredekoning

NGK Middelharnis https://ngkmiddelharnis.nl

Het perfecte plaatje

Wie is er bekend met het begrip photostock, of stockphoto’s Dat zijn websites waarin foto’s worden opgeslagen op thema. Zo kan je zoeken op feestje en je vindt allemaal gratis foto’s die je overal voor mag gebruiken. Zo kan je binnen aan handomdraai je uitnodiging opleuken, of je website mee opvullen. Veel bedrijven werken met photostock.

Ook kerken. Kijk maar eens op onze site. We hebben een paar foto’s die echt afkomstig zijn uit onze gemeente, maar de rest is kant en klaar, passend bij het thema van een website van de kerk. Christelijke teksten en symbolen als bijbels, en biddende handen. Maar ook praktische photostock als een kalender. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vind voor een bepaald thema kant en klare foto’s.

Waar het mij vanmorgen om gaat is dit: waar ik ook op zoek, het zijn altijd van die volmaakte plaatjes vol lachende, slanke en knappe mensen. Waar je ook mensen ziet op die foto’s er is een en al harmonie, vrede en geluk. Het perfecte plaatje! Je komt niet snel foto’s tegen van ouders die aan de kantlijn van het sportveld staan te schreeuwen. Je ziet er niet de familiediners waarbij de ene broer er wel is en de andere niet, waar kinderen ongeduldig zitten te kontdraaien of ze eindelijk weg mogen en de pubers van verveling hun telefoons pakken. Je ziet niet de roddel op de werkvloer of de pesterijen. Geen vuurwerkbommen en vandalisme, noch aanrandingen en vervelende hangjongeren. Overal is het is pais en vree. Sla een gemiddelde reclamefolder open, of bekijk een commercial: je zult er een en al vreugde tegenkomen. Zeker als je dat product koopt, of die service afneemt. En zelfs als een bedrijf kiest voor foto’s van personeel te plaatsen op de site, hebben ze de foto’s gemaakt op natuurlijk de beste momenten van de dag.

Verlangen naar shalom

Interessant niet? Is hier nu sprake van een sterk staaltje zelfbedrog? Iedereen weet dat een wereld met alleen lachende mensen  fake-nieuws is, maar we doen toch lekker alsof iedereen lacht?

Of is er hier sprake van een heel diep verlangen naar heelheid! Verlangen naar Shalom. Shalom betekent: het leven is heel. Alles klopt. Er is rust, harmonie. Daarom spreken die beelden ook zo krachtig en worden ze voor reclames en websites gebruikt. Hier vind je heelheid. Hier word je als mens blij. Hier kom je thuis. Dat verlangen zit in ons allemaal. Mijn schoonzus kijkt bijvoorbeeld alleen die films met een goed einde. Een open einde of slecht einde kan ze niet verteren. Ik proef bij haar eenzelfde verlangen naar harmonie en heelheid.

Maar in de wereld komt niet altijd alles goed. De wereld is een gebarsten pot. Het is een zooitje. Onze levens zitten vol deuken. We staan met onze voeten in een gevaarlijke wereld met gevaarlijke mensen en gebeurtenissen. In dat licht is de tekst van Micha 4 een grote troost. God is bezig vrede te stichten.

Al kan dit Bijbelgedeelte ook overkomen als een photostockmomentje: ah, eens komt alles goed! Mooi verlangen. Je leeft in een rotwereld, met rotgebeurtenissen maar eens komt het goed. Er is nu nog armoede en oorlog. Maar de vrede komt.

En begrijp me niet verkeerd: ik geloof in ultieme vrede. God heeft het beloofd. Maar als dat niet meer inhoud krijgt dan dat het ooit een keer gebeuren gaat, vind ik het weinig troostrijk. Dan moet ik het hier nog even uithouden met een onvolmaakte club gemeenteleden, met een onvolmaakt gezin, met mijn onvolmaakte zelf, maar God is dan nu niet bezig. Zo’n profetie kan een beetje aanvoelen als een gemiddelde Hollywoodfilm waarin de regisseur er altijd weer in slaagt om de diepste ellende met een paar snelle slotscenes glad te strijken. Maar we geloven hier niet in Disneyland. Dus is het de vraag of Micha, die dit schreef, alleen dacht aan toekomstmuziek, of dat dit vooruitzicht juist ons in het hier en nu kracht geeft.

Maar niet buiten God om

Het grappige is dat je deze tekst beter kunt plaatsen als je beseft dat Micha zelf te maken had met photostock-profeten. Mooi-weer-profeten die een en al jubel spraken over de wereld van toen. “Er is geen vuiltje aan de lucht hoor! Wij zullen nooit onder de voet gelopen worden door andere volken, want God is voor ons.”

Maar ze knepen wel een oogje dicht voor het feit dat het volk Israël helemaal niet meer met God leefde. Ze vereerden afgoden en waren alleen maar voor zichzelf bezig. Grootgrondbezitters roofden steeds meer land weg uit handen van de eenvoudige mensen en priesters en profeten werden betaald om hun mond erover te houden. Die valse profeten waren er een ster in om te beweren dat er niets aan de hand was. Het was net als photostock: de HEER is altijd voor ons. Maar ze zochten het goede leven buiten God om.

Wat was dan het verschil tussen Micha en de photostock-profeten?

Micha 3:8 NBV

Ik daarentegen ben vervuld van kracht, ik heb de geest van de heer, ik ben rechtvaardig en ik heb de moed om aan Jakob zijn wandaden bekend te maken, en aan Israël zijn zonde.

Micha kijkt door Gods verrekijker. Micha waarschuwt dat er geen vrede komt maar oorlog. Want wie God loslaat zal niet welvaren. Zonder God is de Sion, de stad Jeruzalem, geen stad van vrede maar stad van egoïstisch onrecht.

Micha 3:12 NBV

Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.

Dus mooi-weerprofeet. Wie kwaad door de vingers ziet en dan nog durft te zeggen dat God met je is, die heeft het mis. Ben je soms vergeten wat Gods wet voorschrijft over rechtdoen? Daar hoort het uitbuiten van de armen en het verrijken van jezelf en het beschermen van je rijke vrienden niet bij.

Wat een harde woorden. Ik voel me ook aangesproken. Vanuit de bevindelijke kerken ken ik een uitdrukking die meestal op de zogenaamde lichte kerken wordt geprojecteerd: daar ga je met een ingebeelde hemel de hel in. Begrijp me nu niet verkeerd, volgens mij is dat niet eerlijk om zomaar over een andere kerk te zeggen. Ik denk dat we ons allemaal door Micha moeten laten aanspreken. De kern van waarheid is deze: mag Jezus jouw hart aanspreken? Heeft Jezus ook wat te zeggen over jou? Of mag de kerk je wekelijks een goed gevoel bezorgen zonder dat je verandert?  Micha’s woorden zijn vandaag een waarschuwing voor ons allemaal.

Buiten God om naar shalom zoeken door zoveel mogelijk je verlangens achterna te rennen gaat je uiteindelijk niets opleveren. Buiten God om vindt je geen shalom. Als je God en zijn goede wet links laat liggen zul je geen heelheid vinden. En daarom vinden wij geen van allen heelheid in deze wereld. Totdat:

De Vredekoning komt

Dus mooiweerpraters waren aan de orde van de dag in Micha’s tijd en in dat licht verkondigt Micha een hoopvolle toekomst. De dag zal komen dat Gods berg de hoogste zal zijn. God zal regeren! De vredekoning komt! Een welkom geluid in een tijd dat een vreemde grootmacht aan de grenzen van je land staat. God zelf zal beginnen. Hij zal het Koningschap weer opeisen en eigenwijze mensen naar zich toehalen. Het is een grote belofte, al klinkt het ook onheilspellend:

  • God gaat vredestichten in de toekomst. Daaruit blijkt al wel dat God niet meegaat met de photostock-profeetjes. Op de korte termijn moet Israël op de blaren van haar eigen zonden zitten. Daar gaat geen corrupte profeet wat aan veranderen.
  • Ten tweede is het niet Israël maar zijn het de volken die naar God toegaan om naar zijn Woord te luisteren. Israël zelf heeft zelf geen oog voor wat God doet.

Terwijl Israël God loslaat, komen de volken tot geloof. Zij hongeren naar Gods woord en willen op zijn paden wandelen. Gods oordeel maakt zoveel indruk op de volken dat ze hun wapens inleveren!

De grootste wapeninleveractie ooit!

Sterker nog. De wapens worden niet meer nodig geacht. Ze worden ingeleverd om omgesmolten te worden tot instrumenten van leven. In plaats van afbraak, volgt er opbouw. In plaats van het verdedigen van je eigen rijk, gaat men delen. Er is een rust die zijn weerga niet kent. Geen angst meer. Geen haat en nijd. Als God regeert, dan komt er shalom!

Zijn vrede begint bij jouw hart

Sommigen zullen kritisch inbrengen:

Lekker makkelijk: als iedereen maar in God gelooft en wel in jullie God, dan komt er vrede. Ja mooi zeg, als iedereen het eens is dan is vrede altijd haalbaar. Dat kan je net zo goed zeggen van: als iedereen maar in Allah gelooft. Of beter gezegd: geloofde er maar niemand, dan waren er niet zoveel oorlogen.

En dat laatste wordt grif aangenomen door vele mensen in de samenleving. Religie is de bron van al het kwaad. Afschaffen van religie brengt wereldvrede.

Het klopt: er is veel oorlog rondom religie. Dat valt niet te ontkennen. Overigens net zo min valt te ontkennen dat grote atheïstische regimes in de twintigste eeuw, tezamen met de antireligieuze Franse Revolutie van de achtiende eeuw niet onderdoen voor religieuze oorlogen. Het welles-nietesspel kan beginnen.

Laat mij daarom een ander argument mogen aandragen waarom de enige ware God er wel in slaagt vrede te stichten. De God van Israël heeft in Jezus de bal teruggekaatst naar ieder individu. Waarom maken mensen uit alle volken en godsdiensten oorlog? Omdat het probleem in alle mensen persoonlijk zit! Toen Jezus kwam om te verkondigen dat Gods Koninkrijk begonnen was, sprak hij ieder mens persoonlijk aan. Niemand kon zich verschuilen achter zijn nationaliteit. Niemand kon zich verschuilen achter zijn vrome geestelijke positie. Sterker nog: Jezus begon bij zijn eigen volk!

Marcus 1:15 NBV

Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

De vredekoning begint bij jouw hart! Jij bent een onderdeel van het probleem dat deze wereld geen shalom kent! Jij bent het die in je opstand tegen de Vredekoning wordt gedreven door egoïsme, hoogmoed en hebzucht. Wie God loslaat, laat het leven om zichzelf draaien. Dat zien we in de wereld overal gebeuren:

Waarom hebben landen wapens? Om hun eigen welvaart te beschermen ten koste van andere volken. Waarom hadden we kolonies? Om ons te verrijken over de rug van andere volken. Waarom hebben we handelsakkoorden en kapitalisme? Om zo voordelig mogelijk zoveel mogelijk bezit te vergaren. En dit is nog onpersoonlijk, al doe je er onbewust aan mee!

Nu in het klein: waarom schreeuwen en krijsen kinderen als zij hun zin niet krijgen? Omdat ze zich aangetast voelen in hun koninkrijk. Waarom schieten we vaak beschuldigingen naar elkaar? Omdat die ander ons territorium aantast. Waarom ervaren we vaak geen harmonie, vrede en heelheid? Omdat ieder mens zo druk is zijn eigen geluk na  te jagen dat je onherroepelijk in botsing komt met andere gelukszoekers. Waarom leer je je vrienden pas kennen als er ellende is? Omdat je dan ziet hoeveel vriendschap de ander mag kosten.

In die wereld waarin mensen voor zichzelf blijven leven, laat God ons weer delen in zijn liefde en goedheid.  Waar andere religies best in staat zijn problemen te zien, ligt de oplossing altijd bij onszelf. Terwijl de Vredekoning ons egoïsme beantwoordt met zelfopofferende goedheid. Met gratis vergeving: genade. Hij bewees ons zijn liefde toen wij nog zondaars waren. God redt zondaars door onverdiende genade. God verbindt zich als Vader aan zondige mensen, en noemt hen Zijn kinderen. Hij is een goede Vader. Hij schenkt ons een nieuwe grond onder onze voeten. Niet langer hoeven de pijlen van het leven op mijzelf gericht te zijn.

Geliefden, op deze manier is Micha 4 geen photostock-momentje. Jezus de Vredekoning legt de vinger op de zere plek. Weet je waarom je leven vaak zo onvolmaakt voelt? Het is niet fijn om te horen maar wel belangrijk: het probleem zit  in jezelf. Jouw probleem is dat jij jezelf te serieus neemt, en daarmee God en anderen te weinig. Waarom is ons leven vaak geen perfect fotomomentje? Omdat ik en anderen de wapens van zelfbehoud nog niet hebben ingeleverd.

Maar in die wereld is Jezus de Vredekoning! Hij heeft beloofd:

Johannes 14:27 NBV

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

En Paulus bevestigt deze woorden:

Romeinen 5:1 NBV

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

Zijn vrede begint in mensenharten die het niet meer nodig hebben voor zichzelf te leven. Jezus belooft je nu al vrede, wanneer jij niet langer voor jezelf leeft. Vertrouw Hem, Hij beschermt je leven en de Vader waakt over jou. Hij kent je door en door, en toch houdt hij van je. Het wonder is dat je shalom zult ervaren, als je eerlijk bent over de gebroken pot die je bent. Heelheid ontstaat juist, daar waar je met Jezus je gebrokenheid omarmt. Heelheid begint waar Gods liefde jouw echte alledaagse gewonde leven aanraakt, vrijspreekt en vernieuwt tot een nieuw leven van Shalom.

Amen!