God zorgt, zodat jij kan zorgen

NGK Middelharnis https://ngkmiddelharnis.nl

Geliefde gemeente,

Ik denk dat heel veel mensen het principe van schuurpapier wel kennen. Schuurpapier gebruik je bij het klussen als voorbereiding voor het verven. De ondergrond wordt glad geschuurd om vervolgens een verflaag aan te brengen. Je moet eerst schuren, voor dat je kunt verven. Zo schuurt Jezus aan ons leven, totdat wij helemaal onze Vader toebehoren, tot God ons helemaal voor zichzelf heeft. Want zo leerde ik van een ouderling in onze gemeente, schuren maakt het oppervlakte dat je schuurt twee keer zo groot, zodat de verf beter hecht. Zo schuurt Jezus aan ons leven zodat wij ons nog beter zullen hechten aan God. Maar schuren doet ook pijn, confronteert je met je manier van leven die blijkbaar ons van God afleidt en ons leven bederft. Zo schuurt Jezus preek van vanmorgen ook met ons. Als er namelijk iets is dat bij mensen hoort is dat je jezelf zorgen kan maken over van alles en nog wat in je leven.

En dat is niet zo gek ook, want het leven is gevaarlijk. Voor de mensen in de tijd van Jezus was er alle reden om je zorgen te maken. Zij hadden vaak een simpel huis, inkomen waarvan je het net of net niet redde, geen medische zorg, geen comfort en luxe. Jezus preekt hier tegen mensen die leven op het niveau van wat wij de derde wereld noemen. Mensen waren herders, kleine boertjes, vissers en marktkooplui. Deze mensen kenden geen zekerheden dan alleen de dood. Je zou zeggen, wat een harde woorden van Jezus. Ze hebben toch alle reden om bezorgd te zijn? Ja zeker, het leven geeft reden tot zorgen! Maar God geeft nog meer reden om dat niet te doen.

Ik ga preken onder het thema:

God zorgt zodat jij kan zorgen.

In het kort leert Jezus ons dit: maak jij je maar druk met het gehoorzamen van mij, ik zorg wel voor je leven. Wat Jezus hier zegt is precies de volgorde van het Onze Vader: laat jouw levensbloempje eerst zijn gericht op de Zon van Gods Naam, zijn regering en zijn wil en laat hem zorgen voor je dagelijks brood opdat jij kan doen waar je voor bestaat: vrucht dragen voor God.

Maar eerst wil ik jullie meenemen in wat bezorgdheid met je leven doet en waarom Jezus daar tegen waarschuwt.

Bezorgdheid beheerst je

In het kort kan je zeggen: Zorgen isoleren je van God en anderen. Bezorgdheid sluit jou op in de gevangenis van angsten. Je oog is niet op God noch op leven, maar je bent in je eentje aan het overleven en je komt er geen steek verder mee.

Het is wat Jezus bedoelt met vers 25-26:

Lucas 12:25–26 NBV 25 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? 26 Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest?

Men sprak over het leven vaak als een reis. Dus zeg we zijn onderweg op een levensreis van 100 kilometer, en Jezus zegt dan: wie is er wel eens één el (dat is zeg maar de lengte van je onderarm) vooruitgekomen door zich zorgen te maken? Dat is natuurlijk een vraag naar de bekende weg.

Je zorgen maken helpt je niet vooruit, maar sterker nog, zet je leven stil, put je uit, sloopt je, zorgt ervoor dat je paniekvoetbal gaat spelen.

Zorgen drukken je te neer. Zorgen zijn in staat je leven lam te leggen. Zorgen en angsten maken dat je naar binnen gekeerd gaat leven. Zelf heb ik twee keer een situatie meegemaakt waar ik me bijvoorbeeld onveilig voelde in mijn eigen huis. In Kampen probeerde de huisbaas ons uit huis te werken met enorme naheffingen en dreigbrieven en in Nijkerk woonden we een soort van illegaal zonder huurdersbescherming waar we het nodige meemaakten. Wat er dan gebeurde is dat mijn hele systeem zich richtte op die problemen. Je dag begon er mee, en je ging ermee naar bed. Soms kon ik dan ‘s nachts wakker worden en liggen malen hoe ik mezelf ging verdedigen of waar ik anders zou moeten wonen. De onveiligheid, de zorgen, het gepieker sloopt je leven letterlijk want van studie kwam niets meer terecht en ik kon ook niet meer goed voor anderen zorgen. Ik kon over niets anders praten, aan niets anders denken en ik was alleen maar bezig hoe ik uit deze situatie zou kunnen geraken. Zorgen namen me gevangen. Bezorgdheid zorgt dat alle pijlen van het leven naar jezelf wijzen.

En hoe dat komt zien we in het volgende:

Bezorgdheid vergeet God

In Jezus preek zit een belangrijke reden waarom wij ons zorgen maken. Hij noemt de mensen daar kleingelovigen.

Iemand die klein gelooft denkt klein van God. Klein gelovig zijn is niet dat je niet in God gelooft, maar dat je niet vertrouwt dat God er bij is.

Je rekent niet met God in je dagelijkse leven. Zorgen komen voort uit de angst dat jij het zelf moet oplossen. Zorgen komen voort uit de angst dat niemand voor jou zorgt. Je voelt je alleen op de wereld. Je hebt het gevoel dat jij de enige bent die dit kan oplossen. In mijn geval, ik was de hele dag aan het bedenken welke stappen ik moest zetten om mijn huis veilig te stellen. Maar Jezus leert ons hier met zijn openluchtpreek dat er altijd iemand is die zorgt, zelfs in de donkerste momenten van je leven:

God zorgt

Van David Powlison, een leermeester van mij leerde ik eens deze zin:

You’ve got plenty of good reasons to worry! You’ve got better reasons not to worry!1David Powlison in Seeing With New Eyes, Counseling and the Human Condition Through the Lens of Scripture, (Phillipsburg, P&R Publishing 2003), 112 en 115

Je hebt goede redenen om je zorgen te maken over dit leven, maar je hebt nog betere redenen om dat niet te doen! God zorgt! Dat is waarom jij je geen zorgen hoeft te maken. God zegt niet dat je niet de rauwe kanten van het leven tegenkomt. God zegt wel dat Hij daarin nabij is. God zorgt.

Zoals geen ander kan Jezus beeldend vertellen. Moet je je voorstellen, een hele schare mensen staat buiten naar Jezus te luisteren en ondertussen vliegen een stel raven over. Kijk eens naar die raven? Ze oogsten niet, ze bouwen geen schuren maar ze hebben toch voedsel. Hiermee zegt hij niet dat boeren geen schuren mogen maken, hij zegt wel dat raven helemaal niet de techniek beheersen die wij beheersen en toch voedsel vinden. God zorgt!

En verderop: zie je die lelies op het veld? Hun luister overtreft de verhalen over jullie befaamde koning Salomo! Deze lelies getuigen van Gods royale zorg voor de schepping. Kijk naar de kleuren, ruik de geuren, hoor de geluiden, proef de smaken, zie de rijkdom van de schepping. God zorgt!

Hoe zit dat met jou? Waarom ben je bezorgd? Kan daar onder liggen dat je niet rekent met God? Is Hij het fundament waarop je leven staat? Of ben je net als de man waar we in de Schriftlezing over hoorden. Hij dacht zijn leven veilig te stellen door rijkdom. Hij hoopte te kunnen luieren. Maar genieten kon hij niet want de dood was hem voor.

We hebben dus gezien dat zorgen je leven stilzetten en dat bezorgdheid niet rekent met God waardoor jij in het middelpunt staat van je eigen leven. Maar daartoe zijn wij niet geroepen. God roept ons niet op tot overleven, maar tot het ware leven! En wat is dat ware leven? Dat jij niet een doel op jezelf bent. Jij bent niet je eigen hoogste doel, maar God en zijn wil voor jouw leven is het hoogste doel voor je leven. Je bent ten diepste geroepen om te zorgen, om te geven, om een instrument te zijn in Gods hand. Het brengt me tot de hart van de oproep:

God zorgt, zodat jij kan zorgen

De Here Jezus spreekt spannende woorden! Het voelt heel onveilig om niet vanuit je bezorgdheid te leven, maar om te zorgen voor anderen. Toch is dat de route die Jezus wijst aan het einde van de tekst:

Lucas 12:32–33 NBV 32 Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. 33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.

Laat deze woorden maar even staan. Wees niet bang. Jullie Vader heeft jullie het Koninkrijk willen schenken. Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Laat deze woorden maar staan. Zeg maar niet meteen: God bedoelt hiermee niet dat je moet afzien van werelds bezit. Jezus zegt wat hij zegt en het schuurt met ons nietwaar?

Toch zul je los moeten komen van de valse belofte van onze maatschappij dat je door geld vrij wordt. Niemand is zo gevangen als de westerse mens met zijn bezittingen, zijn zucht naar zekerheid, zijn verlangen naar comfort en vrije tijd. Wij werken ons in het honderd om maar zo vrij mogelijk te leven. Maar ondertussen zijn we zo druk dat er niet geleefd wordt maar geploeterd en we slaaf zijn van overvolle agenda’s. Mijzelf inclusief. Ik word tegenwoordig op YouTube lastiggevallen door vastgoedgoeroes die mij beloven dat ik financieel vrij kan zijn. Als ik investeer in vastgoed dan zal ik passieve geldstromen opbouwen en nog meer van die beloften. Ofwel: niks doen en rijk worden is hun belofte. Wij bidden misschien nog voor dagelijks brood, voor dagelijkse zorg, maar we proberen eigenlijk al te leven voor eeuwig brood in de rijkdom die we begeren.

Ondertussen worden de armen armer, de rijken rijker. De schepping zucht! Een stem schreeuwt langs de grenzen van Europa, hoor ons! Het onrecht aan vluchtelingen is ongekend. Het rijkste continent ter wereld laat mensen in de kou staan. Een stem schreeuwt: de voedsel die we overal vandaan halen maar die de akkers van onze armste medemens uitput.  En zijn wij vrijer dan voorheen? Ja met geld koop je van alles, maar koop je er het leven voor? Echt geluk?

Jezus zegt: de enige weg naar financiële vrijheid is dat geld je niets meer interesseert omdat je investeert in de mooiste schat die er is: Gods komende Rijk.

Je bent niet geroepen om voor jezelf te leven, maar om jezelf te geven!

De enige weg naar financiële vrijheid is dat je ontdekt dat God kennen zoveel rijker is dan al die valse beloften van geld en rijkdom.

De enige weg naar vrijheid is weten dat God zorgt zodat jij kan zorgen. De enige weg naar vrijheid is dat zelfs wanneer je alle reden hebt om bezorgd te zijn, wanneer het leven je uit handen valt, je mag weten: ik val niet uit Zijn hand. Ik ben meer waard dan de bloemen op het veld, dan de vogels in de lucht. Zelfs al moet mijn leven door een donker dal, ik vrees niet want U bent bij mij en uw stok en uw staf wijzen de weg. Zelfs de dood kan mij niet uit uw hand rukken! Ik kijk niet naar wat ik niet heb, maar ik kijk naar wat ik wel heb en dat geef ik U! Ik wijd mijn hele leven aan U, al had ik in de ogen van de mensen weinig het is voor u! Niet mijn zorgen regeren mijn hart, maar de vreugde dat U voor mij zorgt. Op die grond kan ik zelf weer bouwen. Ik zorg voor mijn gezin, ik ben een goede vriend, ik voel me verantwoordelijk voor de gemeente, ik voel me geroepen voor deze samenleving. Kortom, ik maak me niet allereerst druk om mij, maar om Gods roeping voor mij.

Ik belde deze week met een goede vriend die in de zending zit en die werkt in een achterstandswijk vol flats en armoede en ik vertelde over mijn tekst voor vandaag en hij zei: “weet je wat je ze voor een opdracht moet geven; laat ze iets geven van hun geld dat hen pijn doet”

Ik daag jullie uit deze morgen om een gift te doen die pijn doet. Ook jullie jongeren die al zoveel met geld bezig zijn. U gaat een doel uitkiezen, mag ons collectedoel zijn, of Stichting Bootvluchteling die artsen en therapeuten stuurt om de ergste noden van vluchtelingen hulp te bieden, Dorcas die zorgt voor de allerarmsten, of een ander doel. Geef eens iets weg dat jou pijn doet. Probeer maar eens en je leert de weg naar de vrijheid. Misschien reageer je nu geërgerd of boos over dit idee. Dan weet je in elk geval dat je niet vrij bent.

God zorgt, opdat jij kan zorgen

Amen.